گروه چاپارکالا وب از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را در زمینه طراحی و توسعه فروشگاه های تحت وب با توجه به استانداردها و متولوژی های روز دنیا و مد نظر قرار دادن ارزش ها و باورهای حرفه ای و نیز مطالعات کیفی و کمی در زمینه سیستم های یکپارچه مدیریت تحت وب , به منظور طرح,توسعه کاربرد کالا و خدمات فروش آنلاین مبتنی بر وب اغاز نمود.